Kontakt

Advokátska a známková kancelária

Vajanského 28
917 01  Trnava
tel./fax: 00421 33 55 16 148
e-mail: azk@azk.sk