Profil

Advokátska a známková kancelária v Trnave bola založená JUDr. Andreou Kubányiovou (rod. Cehlárikovou) v januári 2003. V prvom roku svojej existencie pracovala kancelária na báze komerčno-právnej. V súlade so zmenou právnej úpravy v SR sa kancelária s účinnosťou od 1. januára 2004 zmenila na Advokátsku a známkovú kanceláriu. Od 1.1.2007 bola pretransformovaná na advokátsku spoločnosť nesúcu obchodné meno Advokátska a známková kancelária s.r.o.

Kancelária má sídlo v historickom centre starobylého (bývalého stredovekého kráľovského mesta) Trnava, ktoré sa nachádza približne 50 km severovýchodne od hlavného mesta SR Bratislavy.

Kancelária poskytuje služby najmä podnikateľom, ale aj fyzickým osobám. Pôsobí v rámci územia západného Slovenska, ako aj pre klientov zo zahraničia, a to predovšetkým v oblasti občianskeho, obchodného práva a práv duševného vlastníctva. Poskytuje tiež všeobecný podnikateľský právny servis.

Kancelária spolupracuje ad-hoc s inými odborníkmi z oblasti práva, ekonómie, financií, oceňovania, daní a pod. Spolupráca s jednotlivými odborníkmi v rámci konkrétnych prípadov (t.j. nie permanentná prítomnosť každého profesionála v kancelárii) má za cieľ zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb formou poskytnutia širších možností výberu odborníka špecializujúceho sa na konkrétny problém (t.j. nielen zo zamestnancov alebo partnerov kancelárie), ako aj znížiť náklady.

V záujme poskytovať promptné a v prípade potreby každodenné právne služby pre našich klientov pracujeme s pomocou najnovších komunikačných technológií.