Kontaktné údaje

Advokátska a známková kancelária s.r.o.

Vajanského 28
917 01  Trnava
tel./fax: 033 55 16 148
e-mail: azk@azk.sk